Vol goede moed de bagage opgebonden of in de koffers gestopt, de motor gestart, navigatie opgestart, de juiste route gekozen en dan wil het opeens niet meer……

Want ook bij het starten van een route om deze te gaan rijden, kan het soms nog wel fout gaan met de Garmin serie Zumo 340/345/346/350/390/395/396/590 en 595 en de BMW NAV V & VI ondanks dat hetzelfde kaartmateriaal van route of gps is gebruikt. En dat geldt ook bij het starten van een omgerekend spoor.

Dat heeft namelijk te maken met waar je zelf staat, met het startpunt van de route en de nauwkeurigheid van de satellietontvangst. Indien de afstand tussen je GPS positie en het startpunt verder weg is dan pakweg 20 meter, dan ben je dus niet “op de route” en als je dan kiest voor het eindpunt om te navigeren, dan maakt de gps een eigen berekening naar het eindpunt wat altijd zal afwijken van de geplande route. Bij een rondrit ben je dan echt heel snel klaar. Als die berekening inderdaad gebeurt, beëindig dan deze poging en start opnieuw maar kies er dan vervolgens voor  om de route te starten naar het beginpunt. De Garmin maakt dan een (zeer korte) route naar het beginpunt en plakt daar op de kaart al direct de gewenste route achteraan.
Nu kan het rijden beginnen en mocht er geen navigatiestem te horen zijn en zijn er ook geen pijlen te zien, dan is toch het startpunt gemist en moet je, als je nu wèl op de route bent, deze stoppen en opnieuw starten, maar nu naar het eerst volgende of eindpunt. Miep laat dan ook weer van zich horen.

 

Meer tips op Erik’s eigen site: tencats.nl

De valse start.