Soms ontvang ik de vraag hoe ik dat nou doe, die routes samenstellen. Nou simpel, da’s gewoon het resultaat van jarenlang spelen en oefenen met eerst Mapsource en vanaf 2012 met BaseCamp en dat allemaal als toercoördinator van een motorclub. Dat was best wel noodzakelijk.  Bij MT Zaanstreek heb ik het wat makkelijker want ik hoef ze niet te maken, dat doet nl. Jan Valk zelf en hij stuurt mij de ruwe routes en tracks een aantal weken voor vertrek van de eerste groep. Niet alleen om deze te verspreiden, maar ook om de routes allereerst wat te fatsoeneren zodat niemand via een foutieve afslag links of rechts ineens een rivier of spoorbaan voor de kiezen krijgt.

Om er in ieder geval voor te zorgen dat mijn op te leveren resultaat nog steeds Jan’s intentie weerspiegelt, begin ik met het dupliceren van de route en het aanmaken van verschillende mappen en lijsten in BaseCamp. Vervolgens hernoem ik de duplicaten en de tweede stap is om de duplicaat routes te herberekenen met het profiel: “Direct” en daarna met “Motorfiets”. Die extra stap “Direct”zorgt ervoor dat de in het routebestand opgenomen kaartinfo wordt gewist, zodat de kaartinfo van de door mij gebruikte City Navigator kaart hierin wordt opgenomen om problemen tijdens het importeren te voorkomen (Zie ook “Aandachtspunten“). De hieronder vermelde lijst “Onderhanden” wordt alleen gebruikt om de routes te isoleren waarmee ik bezig ben want anders lopen de verschillende lijntjes teveel door elkaar.

Na het herberekenen is het dan taak om de route gelijk te trekken met het origineel, waarbij ik tevens de door Jan gereden tracks laat meewegen indien er verschillen zijn met de originele routes. Volgende stappen zijn het invoegen van waypoints (hotel/einde rit/bezienswaardigheden) en het verwijderen van de zgn. “harde punten”, ooit door Garmin geïntroduceerd met de Zumo’s (350) die NTU kaarten gebruiken. Tot slot kijken we nog alle punten na of deze inderdaad goed op de weg liggen en niet ernaast waarbij ik de kaart laat inzoomen tot 20m.

De tweede versie, bijvoorbeeld de NT versie, maak ik dan weer op basis van de NTU versie maar ook deze moet weer via “Direct” worden herberekend en daarnaast ook worden gecontroleerd omdat om een of andere reden er toch afwijkingen ontstaan tussen bijvoorbeeld de CN 2020.10 NTU en CN2020.10NT kaart. En vraag mij nu niet waarom, want dat heb ik nog niet door. Het maken van de Tracks (Sporen) is nog het meest eenvoudig want BaseCamp zet een route heel snel en efficiënt om in een track.

Nu is het hele spul wel vervaardigd, maar de belangrijkste vraag is nog, doen de routes het wel. Als ik dat helemaal 100% wil weten, dan zit er niets anders op dan 3 apparaten op m’n stuur monteren en de routes/tracks narijden, maar daar kan ik uit kostenoogpunt en verkeersveiligheid natuurlijk niet aan beginnen. Wat ik wel kan en ook doe, is het verzamelen van een aantal GPS apparaten. Ik heb zelf Zumo XT en een TomTom Rider 40, m’n echtgenote een BMW Navigator VI, m’n dochter nog een Zumo 550 en m’n zoon een Zumo 660 en een Zumo 590. Daarmee hebben we alle gangbare soorten wel in beeld.

Nu laden we alle routes en tracks in de BMW Nav en Garmin Zumo’s en de tracks ook in de TomTom. We controleren dus of de routes snel en efficiënt worden geïmporteerd en of de tracks goed worden geconverteerd naar routes. Bij de oudere generatie zoals de 660, maar met name de 550, is het taak om niet teveel tegelijk te importeren want dat gaat gegarandeerd fout. Ook zijn sommige routes, zoals bij de Supertoer wel eens wil gebeuren, net even te lang waardoor de route niet volledig wordt geladen. Dit heeft te maken met het aantal punten in een route. Normaliter kijken we bij een Garmin route naar het aantal geplaatste via-punten, en in onderstaand voorbeeld zijn dat er 53, maar het zijn het totale aantal punten wat maximaal zo’n 280 zou mogen bedragen. Dat hoge aantal wordt veroorzaakt door de zgn. vormingspunten, opgenomen in het bestand, die o.a. de afslagen aangeven en aldus het aantal punten omhoog stuwen. Om dit aantal omlaag te krijgen is erg lastig omdat je feitelijk alleen een directe invloed hebt op de via-punten. En als je daar wat van verwijderd springt de route alle kanten op en dat is niet wat je wilt. Eenvoudiger is om de route in 2 stukken te knippen, waarbij ik altijd probeer om dat bij een benzinestation of parkeerplaats te doen zodat de route in alle rust gewisseld kan worden. Een tweede oplossing voor dit probleem, is het laden van de tracks in de Zumo 550/660 en deze daarna in het toestel zelf omzetten naar een route. Merkwaardigerwijs heb ik hiermee nog geen problemen ondervonden tijdens het starten van de route, terwijl deze toch hetzelfde is.

 

En als dat allemaal is gedaan, dan noteren we de door de toestellen gerapporteerde kilometers en tijdsduur. Dat levert het volgende staatje op, waarbij er inderdaad afwijkingen zijn. In deze orde van grootte is dat echter allemaal nog prima want het wordt veroorzaakt door het tellen van de segmenten inclusief de daarbij gebruikte afrondingen. Tot slot heb ik ook de gerapporteerde kilometers meegenomen uit BaseCamp en van de papieren versie.

 

Ik denk dat het wel goed is…

Erik

 

Het testen van de routes